Mine blogs

Jeg har to selvstændige blogs som kan besøges via links i menuen ovenfor (eller i linket i dette indlæg).

Den ene er en blog, hvor jeg i perioden 2015 til 2021 skrev om femisme, seksualitet, identitet og køn. Den hedder “Et feministisk blik”. Selvom den har ligget stille et stykke tid er den bestemt stadig værd at læse 🙂

Link til bloggen: Dit websted ‹ Et feministisk blik — WordPress.com

Den anden blog er en udløber af det bachelorprojekt jeg afsluttede min læreruddannelse med i 2017. Projektet handlede om hvorvidt og hvordan, man kan inddrage porno som emne i seksualundervisningen i folkekolen. Konklusionen blev overvejende, at det kan man ikke (inddrage emnet altså) og netop derfor følte jeg, at emnet burde behandles yderliger,e og derfor skrev jeg efterfølgende projektet om til et debatoplæg. Debatoplægget fungerede imidlertid ikke som manuskript, og derfor har jeg brudt det op i mindre blogindlæg, som jeg udgiver på bloggen: “Debatoplæg”

Link til bloggen: Dit websted ‹ Debatoplæg — WordPress.com