Hans Hansens kiste

For et par år siden fik jeg tilsendt dette billede af en kiste, som engang havde stået på Sønderbygård. Kisten har tilsyneladende tilhørt Hans Hansen, som er en af mine yndlingspersoner fra historien om gården. Han var min tip-tipoldefars yngre bror, født i 1804, og han boede på Sønderbygård hele sit liv – så vidt vi ved – han blev i hvert fald ikke gift. Det siges, at han var spillemand og snedker, og det var de to drenges far måske også. Han hed Hans Christian Hansen (og kom fra Barslund) og der er ligesom noget anderledes ved ham. Han blev gift med datteren på Sønderbygård, men hans svigerfar stod fortsat som gårdejer og husbond i folketællingerne – måske fordi Hans Christian ikke var særlig interesseret i at være bonde? Det var hans sønner heller ikke. Den ældste Mads ville hellere være skolelærer, og da han som 28-årig tog en stilling som biskolelærer ved Grindsted, forsøgte hans mor og morfar at overtale broren Hans til at overtage gården, men det ville han ikke. Han indvilligede dog i at forpagte gården i et par år. Faderen Hans Christian var dog stadig levende (66 år gammel) så det er bemærkelsesværdigt, at hans kone og svigerfar var så opsatte på, at få gården overdraget. Jeg gætter på, at han var blevet syg på en måde, så man ikke længere kunne regne med ham i driften af gården, han kunne fx have fået en hjerneblødning eller blevet dement. Så Hans drev gården, mens Mads var lærer, men heldigvis for Hans blev Mads så forelsket i en ung velhavende gårdmandsdatter, at han ville giftes, og dengang giftede gårdmandsdøtre sig ikke med biskolelærere, så Mads overtog Sønderbygård og blev gårdmand og havde dermed status og økonomi til at blive gift. Hans blev boende og havde måske sine private ejendele i denne kiste, som han måske ovenikøbet selv havde bygget som 18-årig (årstallet henviser typisk til det år, man har fået møblet) og måske med hjælp fra sin far?